Diensten

Welke diensten heeft Jate te bieden?
Het bedrijf Jate is gespecialiseerd in het opzetten en uitvoeren van testtrajecten binnen ontwikkel- of beheerprojecten van I(C)T services.

Aanvullend hierop kan Jate een advies uitbrengen om uw testtraject(en) binnen uw ontwikkel- of beheerprojecten te verbeteren.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?
In de praktijk komt het er op neer dat Jate een opdracht aanneemt om binnen een ontwikkel- of beheerproject bij de klant het verschil tussen de gewenste en gerealiseerde kwaliteit in kaart te brengen van een I(C)T service of een onderdeel hiervan. Dit gebeurt op basis van een van te voren overeen te komen uurtarief en aantal uren.

Naast deze directe uitvoerende testwerkzaamheden zal het bedrijf zich richten op het verbeteren van de processen binnen de testtrajecten van de klant.

Hoe gaat Jate te werk?
Jate maakt gebruik van de testmethodiek TMAP indien bij de klant geen standaard aanwezig is.